chromosomy A. sativa (R. Hasterok)


heterokariony (J. Przetakiewicz)


chromosomy plemnikowe (E. Wiland)

Rok założenia Polskiego Towarzystwa Genetycznego: 1966


W 1963 roku w Poznaniu (19-21 listopada) na II Ogólnopolskim Sympozjum na temat genetyki człowieka, zwierząt, roślin i mikroorganizmów z inicjatywy prof.dr hab. Stefana Barbackiego powołano Komitet Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Genetycznego, a 24 października 1966 roku w Warszawie stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo Genetyczne zostało wpisane do rejestru Warszawskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych pod numerem - 876. Polskie Towarzystwo Genetyczne zrzesza biologów, lekarzy, hodowców i rolników, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką genetyczną. Podstawową formą działalności Towarzystwa są zebrania naukowe organizowane przez oddziały terenowe. Początkowo co dwa lata, a począwszy od 1979 roku, co trzy lata organizowane są ogólnopolskie zjazdy członków, na których prezentowany jest polski dorobek naukowy w dziedzinie genetyki. W zjazdach tych biorą również udział zaproszeni wykładowcy z zagranicy.

Zasady przystąpienia do PTG są opisane na tej stronie.

Serdecznie zapraszamy.

 


Aktualizacje: M. Jędryczka, A. Stachowiak-Szrejbrowska
Zapraszamy do przesyłania ciekawych zdjęć z badań genetycznych na nasze strony www.


komórki IB3-1 (M. Milewski)


agregaty (M. Milewski)


triplikacja u Brassica (P.A. Ziółkowski)