Oddział Poznański

Zarząd

Przewodniczący:
prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras (IHAR)
tceg@nico.ihar.poznan.pl

Sekretarz:
dr hab. Arkadiusz Kosmala (IGR PAN)
akos@igr.poznan.pl

Skarbnik:
dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk (IGR PAN)
akie@igr.poznan.pl

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (IGR PAN)
mjed@igr.poznan.pl

dr hab. Izabela Szczerbal (UP)
izabel@jay.up.poznan.pl

Komisja Rewizyjna

dr Lidia Błaszczyk (IGR PAN) – Przewodnicząca

dr Joanna Kaczmarek (IGR PAN)

dr hab. Łukasz Stępień (IGR PAN)