Oddział Śląski (Gliwice)

Zarząd

Przewodniczący:
prof. Ewa Grzybowska
ewagrzybowska@yahoo.com

Sekretarz:
dr Małgorzata Lisik
mlisik@sum.edu.pl

Skarbnik:
dr Jacek Pilch
jpilch@poczta.onet.pl

Członek Zarządu:
dr Małgorzata Nawrot (UŚ)
malgorzata.nawrot@us.edu.pl