Oddział Warszawski

Zarząd

Przewodniczący:
prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska (IHAR)
e.zimnoch-guzowska@ihar.edu.pl

Sekretarz:
dr Beata Tatarowska (IHAR)
b.tatarowska@ihar.edu.pl

Skarbnik:
mgr Iwona Wasilewicz-Flis (IHAR)
i.wasilewicz-flis@ihar.edu.pl

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska (SGGW)

prof. dr hab. Stefan Malepszy (SGGW)

dr hab. Grzegorz Bartoszewski (SGGW)