Warning: assert(): Assertion "" failed in /home/people/clients/igrpan/ptgen/http/www.ptgen.pl/wp-content/plugins/wp-dbase-cache/wp-cache-main.php on line 219
Oddział Lubelski | Polskie Towarzystwo Genetyczne

Oddział Lubelski

Prezes:

Prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS)
wanda@biotop.umcs.lublin.pl

Sekretarz:

dr Sylwia Wdowiak-Wróbel (UMCS)
Sylwia.Wdowiak@umcs.lublin.pl

Skarbnik:

Dr hab. n. med. Agata Filip (UMCS)
agata.filip@umlub.pl

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska (UP)
grazyna.jezewska@up.lublin.pl

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (UP)
krzysztof.kowalczyk@up.lublin.pl

Komisja Rewizyjna:

dr hab. Janusz Kocki, prof. nadzw. UM

dr hab. Andrzej Mazur (UMCS)

dr Monika Marek-Kozaczuk (UMCS)