Warning: assert(): Assertion "" failed in /home/people/clients/igrpan/ptgen/http/www.ptgen.pl/wp-content/plugins/wp-dbase-cache/wp-cache-main.php on line 219
Kontakt | Polskie Towarzystwo Genetyczne

Kontakt

Polskie Towarzystwo Genetyczne

ul. Pawińskiego 5A

02-106 Warszawa

Adres do korespondencji:

Prof. Barbara Naganowska

Instytut Genetyki Roślin PAN

Ul. Strzeszyńska 34

60-479 Poznań

Kontakt do poszczególnych Przedstawicieli z:

(Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik, Członkowie)