Oddział Olsztyński

Zarząd:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Stanisław Kamiński (UWM)
stachel@uwm.edu.pl

Wiceprzewodnicząca:
prof. dr hab. Bożena Szafrańska (UWM)
szafran@uwm.edu.pl

Sekretarz:
dr inż. Grzegorz Panasiewicz (UWM)
panasg@uwm.edu.pl

Skarbnik:
dr Paweł Brym (UWM)
pawbrym@uwm.edu.pl

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. inż. Ewa Kaczmarczyk (UWM)

prof. dr hab. Alicja Boroń (UWM)

dr Anna Cieślińska (UWM)