Warning: assert(): Assertion "" failed in /home/people/clients/igrpan/ptgen/http/www.ptgen.pl/wp-content/plugins/wp-dbase-cache/wp-cache-main.php on line 219
Struktura | Polskie Towarzystwo Genetyczne

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PTG

W skład Polskiego Towarzystwa Genetycznego wchodzi:

2 SAMODZIELNE SEKCJE

  • Sekcja Mutagenezy Środowiskowej (Poznań)
  • Sekcja Cytogenetyki Zwierząt Gospodarskich (Kraków)

WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENETYCZNEGO

Zgodnie ze statutem PTG władzami Towarzystwa są:

  • Walny Zjazd Członków Towarzystwa
  • Zarząd Główny
  • Główna Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński

WALNY ZJAZD CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

W dniach 10-13 września 2013 roku w Poznaniu odbył się  IV Polski Kongres Genetyki.
Na Walnym Zebraniu członków Towarzystwa wybrano nowe władze na kadencję 2013-2016.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PTG

Zasady przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Genetycznego zostały zawarte w statucie PTG. Opisuje je paragraf 13.

§ 13.

1. Członków zwyczajnych przyjmują Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.

2. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny, który należy do Towarzystwa przynajmniej dwa lata.

więcej w dziale: SKŁADKI

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA

Prezes:
Prof. dr hab. Barbara Naganowska

Wiceprezesi:
Prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek
Prof. dr hab. Stanisław Kamiński

Sekretarz:
Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Skarbnik:
Dr Tomasz Książczyk

Członkowie:
Prof. dr hab. Anna Skorupska
Prof. dr hab. Wanda Małek

Komisja Rewizyjna:
1. Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Przewodniczący
2. Prof. dr hab. Stefan Malepszy
3. Prof. dr hab. Jan Sadowski

Komisja ds. Nagród:
1. Dr hab. Dorota Cieślak – Przewodnicząca
2. Prof. dr hab. Janusz Limon
3. Prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
4. Dr hab. Grzegorz Bartoszewski
5. Prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski

Sąd Koleżeński:
1. Prof. dr hab. Marek Świtoński
2. Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
3. Prof. dr hab. Piotr Masojć