Zarząd Główny

Dane kontaktowe Zarządu Głównego Towarzystwa

Prezes:

Prof. dr hab. Barbara Naganowska
Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
Zakład Genomiki
Zespół Struktury i Funkcji Genów
bnag@igr.poznan.pl
(61) 65 50 231

Wiceprezesi:

Prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydział Lekarski
Zakład i Katedra Genetyki
maria.sasiadek@am.wroc.pl
(71) 784 12 56

Prof. dr hab. Stanisław Kamiński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Katedra Genetyki Zwierząt
stachel@uwm.edu.pl
(89) 523 47 14

Sekretarz:

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin
Zespół Fitopatologii Molekularnej
mjed@igr.poznan.pl
(61) 65 50 248

Skarbnik:

Dr Tomasz Książczyk
Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
Zakład Biologii Stresów Środowiskowych
Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw
tksi@igr.poznan.pl
(61) 65 50 293

Członkowie:

Prof. dr hab. Anna Skorupska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii
Zakład Genetyki i Mikrobiologii
anna.skorupska@poczta.umcs.lublin.pl
(81) 537 59 72

Prof. dr hab. Wanda Małek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii
Zakład Genetyki i Mikrobiologii
wanda.malek@poczta.umcs.lublin.pl
(81) 537 59 72

Komisja Rewizyjna:

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Przewodniczący
Prof. dr hab. Stefan Malepszy
Prof. dr hab. Jan Sadowski

Komisja ds. Nagród:

Prof. dr hab. Dorota Cieślak – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Janusz Limon
Prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
Dr hab. Grzegorz Bartoszewski
Prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski

Sąd Koleżeński:

Prof. dr hab. Marek Świtoński
Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
Prof. dr hab. Piotr Masojć